Gudde Kascht
20, Henerecht L-6370 Haller L-6370 Haller
geschlossen not a partner
Neimillen
25, Reisduerferstrooss L-9366 Ermsdorf L-9366 Ermsdorf
geschlossen not a partner
Le Phenix
65-67, Residence Le Manoir L-6313 Beaufort L-6313 Beaufort
geschlossen not a partner
China Inn
26, Op Der Strooss L-7650 Heffingen L-7650 Heffingen
geschlossen not a partner
Douro
85, Grand-Rue L-6310 Beaufort L-6310 Beaufort
geschlossen not a partner
Bella Vita
28, Route d'Echternach L-6250 Scheidgen L-6250 Scheidgen
italienische
geschlossen not a partner